• Klinikken
    Information om klinikken

Om Ajander
klinik for fodterapi

Vi er en moderne klinik der lever op til krav og målsætning for Klinik For Fodterapi. 

Klinikken har ydernummer og arbejder derfor under overenskomst der bliver forhandlet mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner.

Vi er tre statsautoriseret fodterapeuter på klinikken og underlagt Styrelsen For Patientsikkerhed.

Klinik ejer Line Ajander blev uddannet som Statsautoriseret Fodterapeut i 2007 og har endvidere uddannelse som Sosuassistent og har erhverserfaring fra Sygehusvæsenet og fra Hjemmepleje. Har drevet klinikken siden 2008. 

Indlejer på klinikken Vibeke Vang Kristoffersen er uddannet Statsautoriseret Fodterapeut i 2006 og har endvidere uddannelse som Pædagogisk assistent og erhverserfaring fra Hjemmeplejen. Har været indlejer på kliniikken siden September 2018. 

 

Indlejer Hatice Demir er uddannet statsautoriseret fodterapeut i 2021 og har endvidere uddannelse som klinik assistent, og har erfaring fra plejehjem hvor hun har været servicemedarbejder. Har været indlejer på klinikken siden 1. Februar 2021. 

 

 

 

Line Ajander

Line Ajander

Klinik ejer

Statsautoriseret Fodterapeut

Sosuassistent og erfaring fra sygehusvæsenet, plejehjem og hjemmeplejen

Hatice DemirHatice Demir

Indlejer

Statsautoriseret Fodterapeut

Klinik assistent og erfaring fra plejehjem

Vibeke Vang Kristoffersen

 

Vibeke Vang Kristoffersen

Indlejer

Statsautoriseret Fodterapeut

Pædagogisk Assistent og erhverserfaring fra hjemmeplejen